Direktiivi eu 93 43

Oikeusjärjestelmämme ATEX-direktiivi otettiin käyttöön 28. heinäkuuta 2003. Koskee tuotteita, jotka on tarkoitettu rooliin räjähdysvaarassa olevissa tiloissa. Kyseisten tuotteiden on oltava tiukkoja vaatimuksia, jotka koskevat paitsi turvallisuutta myös terveydensuojelua. ATEX-direktiivi sisältää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä.

Kun otetaan huomioon tarkasteltavana olevan säädöksen säännökset, vakuuden taso riippuu kokonaisuudessaan siihen liittyvien arviointimenettelyjen lisäksi ratkaisevasti siitä, millä uhalla se ympäristö, jossa erityiset laitteet toimivat.ATEX-direktiivissä asetetaan tiukat vaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta ne voidaan sijoittaa räjähdysvaarallisille alueille. Mutta mitä vyöhykkeitä se on? Ensinnäkin puhumme kivihiilikaivoksista, joissa on erittäin suuri uhka metaanin tai hiilen pölyräjähdyksestä.

ATEX-direktiivillä jaetaan laitteita yksityiskohtaisesti osiin. Niitä on kaksi. Alkuosassa saadaan laitteita, jotka sovitetaan kaivokseen maan alle myös pinnoille, jotka voivat esiintyä metaaniräjähdyksissä. Toinen osa tulee laitteisiin, jotka on yhdistetty epätavallisiin paikkoihin ja joita voi uhata räjähdysvaara.

Tässä direktiivissä vahvistetaan olennaiset vaatimukset kaikille henkilöille, jotka käsittelevät laitteita metaanin / hiilen pölyräjähdysvaaroilla. Lisäksi yhdenmukaistetuista osista löytyy lisää pitkän aikavälin vaatimuksia.

On pidettävä mielessä, että räjähdysvaarassa olevilla alueilla valmistetut astiat on merkittävä CE-merkinnällä. Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero olisi palautettava merkin takana, jonka pitäisi olla oikea, näkyvä, tuhoutumaton ja helppo.

Ilmoittajaelin tutkii koko tarkastuksen tai yksittäisen hankinnan kokonaisuuden siten, että varmistetaan yhteistyö nykyisten säännösten ja direktiivin vaatimusten kanssa. On myös muistettava, että 20. huhtikuuta 2016 alkaen nykyinen direktiivi korvataan uudella ATEX-periaatteella 2014/34 / EU.