Eu n direktiivi ja kansallinen lainsaadanto

Oikeusjärjestyksessämme oleva ATEX-direktiivi otettiin käyttöön 28. heinäkuuta 2003. Sitä käytetään tuotteisiin, jotka sijoitetaan toimintaan räjähdysalttiilla alueilla. Kyseisten tuotteiden on täytettävä tiukat vaatimukset, jotka ovat turvallisuuden lisäksi myös terveyden suojelemista. ATEX-direktiivi sisältää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt.

Oppiessaan kyseessä olevan normatiivisen säädöksen säännöksiä, turvallisuuden tasoa ja lisäksi kaikkia arviointimenettelyjä yhdistettynä nykyiseen riippuu ensisijaisesti ympäristölle aiheutuvan uhan asteesta, jossa laite tulee.ATEX-direktiivissä asetetaan tiukat vaatimukset, jotka tietyn tuotteen on asetettava voidakseen aiheuttaa potentiaalisesti räjähdysalttiilla alueilla. Mutta mistä alueista he ovat kyse? Ensinnäkin puhumme kivihiilikaivoksista, joissa on suuri metaanin tai hiilen pölyräjähdyksen vaara.

ATEX-direktiivissä on yksityiskohtainen laitteiden jako osiin. Niitä on kaksi. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan laitteita, jotka on sovitettu kaivoksen maanalaiseen tilaan ja pinnoille, jotka voivat olla metaaniräjähdyksen vaarassa. Toinen osa viittaa laitteisiin, jotka on liitetty muihin paikkoihin ja joita voi esiintyä räjähtävän ilmakehän vaarassa.

Tässä direktiivissä vahvistetaan metaanin / hiilen pölyn potentiaalisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa istuvien ihmisten yleiset olennaiset vaatimukset. Ja yksityiskohtaisempia vaatimuksia on tärkeää löytää helposti yhdenmukaistetuista toimenpiteistä.

On huomattava, että räjähdysalttiilla alueilla käytettäväksi hyväksytyt laitteet on merkittävä CE-merkinnällä. Merkinnän jälkeen on oltava ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jonka on oltava helppo, näkyvä, pysyvä ja luettavissa.

Ilmoituksen tekevä laitos tutkii koko valvontajärjestelmän tai yksittäiset astiat voimassa olevien säännösten ja direktiivin odotusten noudattamisen yhteydessä. On myös muistettava, että nykyinen 20. huhtikuuta 2016 annettu direktiivi korvataan uusilla ATEX-tiedoilla 2014/34 / EU.