Investoimalla yrityksen kehittamiseen

Puolan markkina-analyytikoiden ja huipputason johtajien koko henkilöstö on kiinnostuneempi brändien parantamisesta, jotta he voivat kilpailla länsimaisten kollegojemme kanssa. Ei ole nopeasti löydettävissä sopivaa ratkaisua tähän ongelmaan. Puolan toimistot ja organisaatiot menettävät vuosittain suuria määriä suuria investointeja varten menetettyjen tarjousten voittoa.

Jos tätä suuntausta voitaisiin muuttaa, saisimme mahdollisuuden ottaa talouteen työntyneet rahat kerran antamaan hänelle oikean syyn kasvaa. Tällä välin nämä tarjoukset ovat pääasiassa länsimaisten yritysten. Puolalaiset kärsivät taloudellisista tappioista tästä päivästä, esimerkiksi investoinnin päätyttyä tavoitteisiin, jotka eivät myöhemmin ole toivottavia.Väitetään, että meneillään olevaa liikettä puolustetaan. integroitu hallintajärjestelmä. Nykyään monien nimien voimaa ei ole yhdistetty yhden henkilön ja kaikkien komiteoiden tai ihmisten yhteenliittymien käsissä. Päätelmänä on, että päätöksentekoprosessia laajennetaan huomattavasti. Usein päätökset hyväksytään, kun on epäilemättä liian myöhäistä.Ongelma syntyy ja Puolan hallitus, joka päättää tarkasti seurata häntä. On suositeltavaa perustaa erityiskomitea, joka käyttää suunnitelmassa voimassa olevaa analyysia tarpeettoman byrokratian poistamiseksi tehokkaan päätöksenteon seinällä.Puolassa on eniten virkamiehiä Euroopan unionissa, joka etsii yksilöä. Viimeisessä tapauksessa meidän pitäisi ottaa esimerkki Saksasta, joka viisi vuotta sitten hyväksyi joukon lakeja, jotka olivat sellaisen mahdollisuuden suuntaan, jossa on tarpeetonta byrokratiaa. Se, että virkamiehiä oli yhä vähemmän, valtio alkoi säästää. Se johtuu siitä, että minun ei tarvitse nopeasti valita kuukausipalkkaa. Ja virkamiehet - etenkin arvokkain valtion taso - eivät ansaitse mitään.Tähän päivään mennessä jotkut heistä ajattelevat Saksan valtion kanssa maksettujen erorahojen määrästä, jonka kanta oli liian alhainen.