Kosketa maadoitusta

Sähköstaattisen maadoituksen tehtävänä on vähentää syttyvien aineiden räjähdysvaaraa sähköstaattisen kipinän kipinätuotteella. Sitä käytetään useimmiten palavien kaasujen, jauheiden ja nesteiden kuljetuksen ja käsittelyn alalla.

Sähköstaattinen maadoitus, jolla on eri muoto. Käytännöllisimmät ja hieman monimutkaiset mallit yhdistyvät maadoitusliittimeen ja kaapeliin. Kehittyneemmät ja teknisesti edistyksellisemmät on varustettu rungolla maadoitustilan säätämiseksi, minkä ansiosta on mahdollista antaa tai kuljettaa tuotetta, kun maadoitus on liitetty asianmukaisesti.

https://neoproduct.eu/fi/catch-me-patch-me-innovatiivinen-tapa-laihtua/

Sähköstaattiset maadoitukset ovat useimmiten käyttökelpoisia rautateiden ja säiliöalusten, säiliöiden, tynnyrien, ns. suuret pussit tai prosessilaitteiden osat.

Eri sisältöä sisältävien säiliöiden (esim. Jauheiden, rakeiden, nesteiden täyttämisen tai tyhjentämisen vaikutuksesta voidaan muodostaa vaarallisia sähköstaattisia varauksia. Niiden muodostumisen lähde on todennäköisesti vielä elävä sekoittaminen, pumppaaminen tai syttyvien aineiden ruiskuttaminen. Sähkölataukset syntyy koskettamalla tai jakamalla yksittäisiä hiukkasia. Sähköisen varauksen määrä riippuu toistensa kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen sähköstaattisista ominaisuuksista. Nopean yhteyden ansiosta maahan tai lataamattomaan kohteeseen voidaan luoda lyhyt virran impulssi, joka on tunnistettavissa kipinän rakenteissa.Kipinän purkautumisen puute voi sytyttää alkoholien ja ilman seoksen, mikä tarkoittaa räjähdystä tai huonoa räjähdystä. Sähköstaattinen maadoitus eliminoi räjähdysvaaran, joka johtuu sähköstaattisten varausten valvotusta purkautumisesta.