Tulipalon tai rajahdyksen vaara

Koska Euroopan unionin lopussa oli voimassa erilaisia ​​turvallisuusmääräyksiä, säännökset päätettiin yhdenmukaistaa. ATEX-vaatimukset on otettu käyttöön, joihin viitataan räjähdysvaarallisissa tiloissa ja käytännön työkaluissa nykyaikaisilla aloilla. Näiden muunnosten loppu on valtava riskin väheneminen tai sen täydellinen eliminointi, joka keskittyy vaikutusten käyttöön pinnoilla, joissa räjähdys voi olla uhattuna, eli EX-vyöhykkeet.

EX-vaatimukset, erityisesti direktiivi, määrittelevät vaatimukset, jotka tietyn tuotteen on täytettävä räjähdysvaarallisissa tiloissa. Menetelmän päätarkoituksena on yhdistää laitteiden yhteensopivuuden ja puolustuskäytäntöjen menettelyt viimeisillä räjähdysvaarallisilla vyöhykkeillä ja taata niiden vapaa kurssi Euroopan unionin perusteella.Tämä sääntö kattaa kaikki sähkö- ja ei-sähköiset astiat ja suojajärjestelmät, joita käsitellään räjähdysvaarallisilla alueilla. ATEX-vaatimukset koskevat myös turvallisuus-, ohjaus- ja parannuslaitteita, joita käytetään mahdollisesti räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella. Ne eivät vaadi itsenäisiä toimintoja, mutta ne lisäävät siellä käytettävien työkalujen ja suojausmenetelmien turvallista toimintaa.Direktiivissä määritellään myös mahdollisuus osoittaa artikkelin vaatimustenmukaisuus ATEX-varausten kanssa. Tuotteiden, jotka täyttävät nämä vaatimukset, eli yhdenmukaistetut standardit ja tiedot, on myös täytettävä sen tärkeät vaatimukset. Totteiden käyttö ei ole välttämätöntä välttämättömyyden vuoksi, ja tällainen noudattamismenettely jo tekee. Tässä on kyse siitä, että noudatetaan periaatetta, jonka henkilö on toiminut Euroopan komission antaman ilmoituksen perusteella. Poikkeukset voivat syntyä ainoastaan ​​kolmannen luokan sähkölaitteiden ja muiden kuin sähkölaitteiden luokkien kaksi ja kolme menestyksessä.Jos se etsii näitä tapauksia, laitteen valmistaja voi viimeksi mainitussa tapauksessa antaa vaatimustenmukaisuussopimuksen ilman ilmoitetun laitoksen osallistumista. Havaintoja tarkastellaan kuitenkin ja valmistaja on tässä muodossa pakollinen tuotteensa markkinoille saattamiseksi.Jos se etsii tärkeimpiä vaatimuksia, ne ovat sähkö- ja ei-sähkölaitteiden sertifiointi, itsesertifiointi, vaatimukset työpaikoille ja luominen Euroopan unionin maassa pakollisella ja pakottavalla tavalla.